BrněnskoDnes.cz
BrněnskoDnes.cz » Zpravodajství » Zprávy

Nový jízdní řád 2024 v Jihomoravském kraji

05.12.2023
V neděli 10. prosince 2023 začne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah regionální vlakové dopravy v Jihomoravském kraji zůstane na úrovni současného jízdního řádu. K dílčím změnám dochází na základě požadavků objednatelů dopravy. Kromě drobných každoročních změn minutových poloh v závislosti na vedení vlaků dálkové dopravy a předpokládaných výlukách infrastruktury dojde pouze k drobným úpravám a zavedení nebo zrušení některých vlaků. Jejich cílem je zlepšit nebo vytvořit nové přípojné vazby a přizpůsobit jízdní řád reálnému vývoji poptávky po cestování. Úpravy oběhů posilových elektrických jednotek pak umožní zavedení několika nových spojů, které zajistí kratší intervaly zejména ve večerních hodinách. V průběhu roku 2024 ovlivní provoz na některých tratích v regionu stavební činnost Správy železnic. Nový jízdní řád bude platit do 14. prosince 2024.
Foto: ceskedrahy.cz
V období platnosti jízdního řádu 2024 ujedou regionální vlaky Českých drah na území Jihomoravského kraje 9,97 mil. vlakokilometrů (vlkm). Oproti letošnímu jízdnímu řádu se jedná o nárůst o cca 0,15 mil. vlkm, což je ovšem způsobeno zejména o týden delší platností nového jízdního řádu. Ve srovnání s jízdním řádem 2023 je tak rozsah dopravy srovnatelný.

"Provozní koncept na všech tratích na jižní Moravě zůstává stejný, na většině tratí dochází pouze k drobným změnám na žádost objednatele s cílem zlepšit nebo vytvořit nové přestupní vazby a spoje," uvádí k novému jízdnímu řádu Alan Butschek, obchodní manažer Českých drah pro Jihomoravský kraj, a dodává: "V průběhu platnosti jízdního řádu 2024 ale bude probíhat rozsáhlá stavební činnost Správy železnic, která ovlivní provoz vlaků zejména v úsecích Střelice - Zastávka u Brna, Vlkov u Tišnova - Křižanov, Brno-Královo Pole - Kuřim a Brno hl.n. - Brno-Chrlice. Dlouho očekávaná rekonstrukce úseku Střelice - Zastávka u Brna bude mít po dokončení zcela zásadní pozitivní přínos co do včasnosti spojů, častějšího spojení a nasazení moderních nízkopodlažních vozidel. Výlukové jízdní řády během všech těchto stavebních prací jsou v přípravě a jednotlivá opatření koordinujeme jak se Správou železnic, tak s objednateli dopravy."

Elektrické výkony v Jihomoravském kraji v 1. pololetí roku 2023 zcela převzaly elektrické jednotky řad 530 a 550 "Moravia" v majetku Jihomoravského kraje, jejichž údržbu smluvně zajišťuje přímo výrobce, společnost Škoda Transportation. České dráhy na jejich postupném zprovozňování a zavádění do provozu v průběhu roku 2023 intenzivně spolupracovaly a úkony údržby probíhají v depu ČD Brno-Maloměřice. V motorové trakci jsou pak všechny spoje vedeny převážně rekonstruovanými staršími vozidly (motorové vozy řad 842, 854, okrajově 810, motorové jednotky 814.0 a 814.2, přívěsné vozy Bdtn756 a Bdtn757), na vybrané nejvytíženější spoje jsou pak nasazovány soupravy klasických vozů (část rovněž po modernizaci) s lokomotivou ř. 754.

V průběhu roku 2024 by měly být ve většině stanic a zastávek instalovány prodejní validátory koordinátora krajského integrovaného systému, které umožní prodej elektronických jízdních dokladů IDS JMK i tam, kde není pokladní přepážka.

Změny na jednotlivých linkách ČD v Jihomoravském kraji

Na základě požadavků objednatelů dopravy a v souvislosti se stavební činností Správy železnic dochází od 10. prosince 2023 k následujícím změnám:

Trať 240 Brno - Zastávka u Brna (- Náměšť n. O.), linka S4


Jízdní řád beze změn. V období od května do prosince je předpokládána výluka za účelem celkové rekonstrukce, elektrizace a dobudování druhé koleje v úseku Střelice - Zastávka u Brna. Konkrétní výluková opatření se připravují.

Trať 246 Břeclav - Znojmo, linka S8


Osobní vlak ze Znojma v 18:56 do Břeclavi (Os 4529) pojede nově v pracovní dny přibližně o 15 minut později (jako Os 4531) a zajistí přípoj od spěšného vlaku z Jihlavy (Sp 1933, příj. Znojmo 19:05).

Sezónní osobní vlaky z Břeclavi do Mikulova v 10:20 a zpět z Mikulova v 10:50 pojedou nově i v neděli. Stávající osobní vlak ve 22:30 ze Znojma do Hrušovan nad Jevišovkou (Os 4563) pojede nově již ve 21:06 (Os 4561 tak nově pojede denně) a doplní tak chybějící večerní spojení tímto směrem. O sobotách pojede nový vlak Znojmo 23:06 - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov 23:33 (Os 4563).

Trať 248 Znojmo - státní hranice - Retz - Wien, linka S82


Provoz na trati bude bez podstatných změn.

Tratě 250, 251 Žďár nad Sázavou - Tišnov - Brno - Židlochovice / Hustopeče u Brna, linka S3 a trať 252 (Brno -) Šakvice - Břeclav (- Kúty / Wien), linka S51


V pracovní dny po poledni bude na základě připomínek cestujících využitím volné posilové elektrické jednotky Moravia zaveden nový pár vlaků Hustopeče u Brna 12:31 - Hrušovany u Brna 12:55 (Os 4680) / Hrušovany u Brna 13:02 - Hustopeče u Brna 13:22 (Os 4681). V Hrušovanech u Brna bude zajištěn přestup na vlaky z / do Brna hl.n.

V neděli v ranních hodinách bude na žádost objednatele z důvodu nízkého využití mírně omezeno spojení mezi Brnem a Tišnovem. Nepojedou stávající vlaky z Brna hl.n. v 5:23, 6:23 a 7:23, opačným směrem nepojedou vlaky z Tišnova v 5:59 a 6:57.

Ve večerních hodinách nepojede vlak z Tišnova do Brna v 19:59. Osobní vlak s odjezdem ve 22:05 z Hustopečí u Brna nově zastaví v Brně-Horních Heršpicích, kde vznikne možnost přestupu na poslední přípoje směrem do Moravských Bránic a Zastávky u Brna.

V souvislosti s návratem nočních spojů Berlín - Budapešť na trasu přes Brno hl.n. budou zrušeny spěšné vlaky Břeclav 23:11 (resp. 23:20) - Brno 23:51, které od pátku do neděle zajišťovaly přípoj od nočních spojů do Brna. Opačným směrem nepojede pondělní spěšný vlak Brno 4:10 - Břeclav 4:46. Náhradou bude večerní osobní vlak Břeclav 22:41 - Vranovice 23:12 (Os 14624) v pátky a soboty nově prodloužen až do Brna hl.n. (příj. ve 23:38). Opačným směrem bude vlak Vranovice 4:50 - Břeclav 5:20 (Os 14601) veden o sobotách a nedělích již z Brna hl.n. (odj. 4:20). Dále bude o sobotách a nedělích zaveden nový spěšný vlak Břeclav 5:42 - Brno 6:22, doplňující takt rychlíkové linky R13.

V období od března do září se předpokládá z důvodu výluky úplné uzavření úseku Vlkov u Tišnova - Křižanov, vlaky budou nahrazeny autobusy a vedení vlakových spojů upraveno podle výlukového jízdního řádu. Ve 2. polovině roku pak navíc započnou práce na rekonstrukci železniční stanice Brno-Královo Pole a traťového úseku do Kuřimi.

úsek Břeclav - Kúty:
Tento úsek je bez regionální dopravy. V úseku Lanžhot - Kúty pokračuje výluka traťové koleje.

úsek Břeclav - Wien:
Regionální vlaky v tomto úseku pojedou bez podstatných změn.

Trať 255 Zaječí - Hodonín, linka S52


Víkendové vlaky vedené v celé trase Zaječí - Hodonín budou mít o několik minut upravené časy odjezdů tak, aby bylo možno v Hodoníně navázat vzájemné přípoje s vlaky z / do Veselí nad Moravou. Na trati zůstává provozní koncept požadovaný objednatelem z června 2023, kdy v pracovní dny jezdí osobní vlaky pouze v úseku Zaječí - Kobylí na Moravě převážně v hodinovém taktu, o víkendech jsou pak spoje vedeny každé dvě hodiny až do Čejče, resp. do Hodonína (celoročně 3 páry vlaků, v období září - listopad jsou přidány další spoje).

Trať 260 Letovice - Brno - Křenovice horní nádraží, linka S2


Na této trati obecně dochází zejména k minutovým posunům tras v souvislosti s vedením dálkových vlaků a provedenými úpravami infrastruktury. Drobné změny jízdního řádu (nově zaváděné a rušené vlaky) pak vyplývají zejména ze snahy Jihomoravského kraje zefektivnit oběhy elektrických jednotek Moravia v návaznosti na využití konkrétních spojů cestujícími.

V neděli v ranních hodinách bude na žádost objednatele z důvodu nízkého využití mírně omezeno spojení mezi Brnem a Skalicí nad Svitavou. Nepojedou stávající vlaky z Brna v 5:28 a 6:29, opačným směrem nepojedou vlaky ze Skalice u Brna v 5:41 a z Rájce-Jestřebí v 6:50. Víkendový vlak z Rájce-Jestřebí s odjezdem v 7:50 pojede naopak v neděli nově už ze Skalice nad Svitavou (odj. 7:42).

Ve večerních hodinách nepojedou osobní vlaky z Rájce-Jestřebí v 19:09 v pracovní dny a v 19:51 o víkendech. Naopak bude zaveden nový spoj Brno hl.n. 21:29 - Skalice nad Svitavou 22:17, který pojede v pracovní dny kromě letních a zimních prázdnin. Večerní spojení do Brna bude doplněno prodloužením stávajícího osobního vlaku Skalice nad Svitavou 22:12 - Brno 22:55 (jede v pracovní dny a soboty) již z Letovic (odj. 21:58, jede v pátky a soboty), páteční vlak Skalice nad Svitavou 23:10 - Brno 23:52 pak bude výchozí rovněž již z Letovic (odj. 22:58) a v úseku Skalice nad Svitavou - Brno pojede nově i v soboty.

V pátek pojede nový spěšný vlak Letovice 17:32 - Brno 18:13 (Sp 2059), v Letovicích bude přípoj od spěšného vlaku z Chocně.

V souvislosti s úpravami jízdního řádu v Pardubickém kraji pojede ranní osobní vlak Skalice nad Svitavou 4:42 - Letovice 4:53 (Os 4050) nově i o sobotách, v Letovicích bude zajištěn přestup na návazný spoj směr Česká Třebová.

V období od června do září je očekávána výluka v úseku Brno hl.n. - Brno-Chrlice z důvodu rekonstrukce mostu. Vlaky budou nahrazeny autobusy podle výlukového jízdního řádu. Opatření se připravují.

Trať 262 Skalice nad Svitavou - Boskovice - Velké Opatovice, linka S21


Na této trati zůstává provozní koncept platný od června 2023. Osobní vlaky jezdí v základu jako přípoje od spěšných vlaků a rychlíků z Brna a opačně. V pracovní dny pojede nový vlak Skalice nad Svitavou 5:11 - Boskovice 5:18 (Os 14730).

Trať 330 Břeclav - Hodonín - Moravský Písek, linka S9 a R13


Stávající odpolední spěšné vlaky z Brna ve 13:36 a 15:36 přes Břeclav do Hodonína budou prodlouženy až do Starého Města u Uherského Hradiště (příjezd v 14:52 a 16:52), zpět do Brna odjedou v 15:04 a 17:04. Ve Starém Městě bude možnost přestupu na osobní vlaky do Uherského Hradiště a spěšné vlaky směr Olomouc.
Víkendové osobní vlaky Hodonín (5:08) - Břeclav (5:25) a Břeclav (5:35) - Hodonín (5:52) budou nově vedeny elektrickou jednotkou ř. 550 namísto motorového vozu. Dále bude o sobotách a nedělích zaveden nový osobní vlak Hodonín (6:08) - Břeclav (6:25).

Trať 340 Brno - Veselí nad Moravou, linky S6 a R56


Na této trati dochází pouze k ojedinělým minutovým posunům některých vlaků.

Trať 341 Staré Město u Uherského Hradiště - Uherské Hradiště (- Bojkovice - Vlárský průsmyk)


V odpolední špičce pracovních dnů budou zavedeny dva páry nových vlaků mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem u Uh. Hradiště, které zajistí přípojné vazby k novým spěšným vlakům z / do Olomouce a z / do Hodonína, Břeclavi a Brna. Z Uherského Hradiště budou vyjíždět ve 14:51 a 16:51, zpět ze Starého Města pojedou v 15:03 a 17:03.

Trať 342 Moravský Písek - Bzenec, linka S61


Koncept provozu zůstává stejný, osobní vlaky zajišťují vzájemné přípoje mezi tratěmi 330 a 340. Osobní vlaky Moravský Písek (8:07) - Bzenec (8:13) a Bzenec (8:42) - Moravský Písek (8:48) pojedou nově i v neděli a svátky. Spoje ve 14:42 a 16:42 ze Bzence budou nově v pracovní dny vedeny o 7 minut dříve za účelem zajištění přestupu na nově zavedené spěšné vlaky do Starého Města u Uherského Hradiště. Večerní spoj ve 20:51 ze Bzence, resp. ve 21:00 z Moravského Písku, bude nově rozdělen na dva spoje. První pár vlaků pojede o 9 minut dříve (odj. 20:42, resp. 20:51), a zajistí dřívější přípoj od osobního vlaku z Přerova. Druhý pár vlaků pojede naopak o 14 minut později (odj. 21:01, resp. 21:14) a vytvoří novou přestupní vazbu od osobního vlaku z Břeclavi do Veselí nad Moravou.

Trať 343 Hodonín - Veselí nad M. - Vrbovce, linka S91


Osobní vlaky v úseku Veselí nad Moravou - Hodonín a zpět budou nově převážně o víkendech, kdy je to v důsledku dvouhodinového intervalu spojů možné, vedeny v alternativních trasách s odjezdem z Veselí nad Moravou dříve a z Hodonína později. Účelem této změny je navázání vzájemných přípojů v Hodoníně s vlaky tratě Zaječí - Hodonín a ve vybraných případech i s rychlíky linky R13 z / do Olomouce. Konkrétně se jedná o odjezdy z Veselí nad Moravou v 7:01 (denně kromě pracovních dnů o letních prázdninách), 9:01 (denně), 11:01, 13:01, 15:07, 17:04 a 19:04 (vše o víkendech), z Hodonína pojedou vlaky v časech 8:19 (o víkendech), 10:19 (denně), 14:19, 16:19 a 18:19 (vše o víkendech).

Zdroj: České dráhy
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Zprávy

Výzkum antiferomagnetů na Masarykově univerzitě se může stát milníkem v moderní experimentální fyzice kondenzovaných látek

Fyzici z Masarykovy univerzity pozorovali proměnlivé chování magnetických momentů, které předpověděla teorie ze 60. let 20. století. Přispěli tak do vášnivé odborné diskuze v oblasti fyziky kondenzovaných látek. Své pozorování provedli na vzorcích ...

Univerzita obrany v Brně slavnostně vyřadila dvě stovky absolventů

Univerzita obrany dnes 25. července na náměstí Svobody v Brně vyřadila 200 svých letošních absolventů. Slavnostní akce se spolu s prezidentem Petrem P ...

Zdravější budoucnost školáků pomůže řešit Aktivní škola - společný projekt Jihomoravského kraje a pěti partnerů

Podpořit pohyb a zdravější způsob života žáků má za cíl projekt, jehož pilotní část odstartuje na podzim tohoto roku. ...

Ministerstvo financí: Auditoři vystoupí na podzimní zakázkové tour v krajských městech

V říjnu odstartuje v Praze série konferencí určená pro zadavatele veřejných zakázek s názvem "VZ Tour 2024 - Inspirace a inovace ve veřejných zakázkác ...

Lesy ČR, Ministerstva zemědělství a životního prostředí a Jihomoravský kraj se dohodly na memorandu o péči a ochraně Ždánického lesa

Na společné péči o Ždánický les se v memorandu podepsaném na jihovýchodní Moravě shodli ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), ministr životního ...

Čtvrtek 25.7.2024
Jihomoravský kraj
Další regiony »


Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes