BrněnskoDnes.cz
BrněnskoDnes.cz » Zpravodajství » Zprávy

Nový jízdní řád 2023 v Jihomoravském kraji přinese opětovné zavedení vlakové dopravy v úseku Brno - Blansko

02.12.2022
V neděli 11. prosince 2022 začne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah regionální dopravy v Jihomoravském kraji oproti stávajícímu jízdnímu řádu mírně vzroste, a to díky posílení dopravy na páteřních linkách S2 a S3 a zároveň v souvislosti s obnovením provozu vlaků ve zmodernizovaném úseku mezi Brnem a Blanskem. Během první poloviny roku 2023 budou postupně na všech vlacích na páteřních elektrifikovaných tratích v regionu nasazené nové jednotky Moravia pořízené Jihomoravským krajem, přičemž jednotky ve dvouvozovém provedení už jezdí ve zkušebním provozu na některých spojích linky S3 Tišnov - Brno - Židlochovice a na linkách S51 ze Šakvic do Břeclavi a S9 mezi Břeclaví a Hodonínem. Nový jízdní řád bude platit do 9. prosince 2023.
Foto: jmk.cz
V období platnosti jízdního řádu 2023 ujedou regionální vlaky Českých drah na území Jihomoravského kraje 9,822 mil. vlakokilometrů. Regionální doprava je zajišťována zejména podle smlouvy s Jihomoravským krajem. Některé regionální vlaky však objednává také Zlínský, Olomoucký, Pardubický kraj a Kraj Vysočina. Na území Jihomoravského kraje vypraví České dráhy v průměrný pracovní den 882 regionálních vlaků, v nepracovní dny pak 655 spojů.

V regionálních vlacích a v rychlících (ve vyjmenovaných úsecích) na území Jihomoravského kraje jsou cestující odbavování jízdními doklady IDS JMK. Tento tarif bude od 11. prosince 2022 nově platit také v osobních vlacích v úseku z Níhova do Křižanova. Nově zaintegrovány tak budou zastávky a stanice Vlkov u Tišnova, Osová Bítýška, Ořechov a Křižanov.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Jihomoravském kraji

Opětovné zavedení vlakové dopravy v úseku Brno - Blansko

Se začátkem jízdního řádu 2022/2023 bude obnovena železniční doprava v úseku mezi Brnem a Blanskem, který prošel v uplynulém roce modernizací. Na trať se kromě regionálních vlaků vrátí také rychlíky linky R19 Praha - Pardubice - Česká Třebová - Svitavy - Blansko - Brno. Vlaky kategorie railjet a EuroCity se na tradiční trasu přes Českou Třebovou a podél řeky Svitavy do jihomoravské metropole vrátí od poloviny roku 2023, kdy Správa železnic dokončí opravy koridorové tratě v úseku Brandýs nad Orlicí - Ústí nad Orlicí.

Navýšení rozsahu dopravy na páteřních linkách S2 a S3

V některých úsecích páteřních elektrifikovaných tratí v Jihomoravském kraji bude zkrácen interval mezi jednotlivými spoji.

Na lince S2 se v nepracovní dny zkrátí interval v úseku mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí ze 60 na 30 minut a ve stejném úseku bude zároveň platit 15minutový interval ve špičce nově i během zimních a letních prázdnin. Po nasazení jednotek Moravia bude zkrácen dopolední interval v úseku Brno hl.n. - Brno-Chrlice ze 60 na 30 minut. Během víkendů pak bude v úseku Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice zkrácen interval ze 120 na 60 minut.

Na lince S3 pak bude v nepracovní dny zkrácen interval mezi vlaky ze 60 na 30 minut mezi Tišnovem a Kuřimí. O víkendech tak budou v úseku Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna jezdit každou půlhodinu.

Nasazení jednotek Moravia během první poloviny roku 2023

Během první poloviny roku 2023 budou na všechny vlaky linek S2 (Letovice - Brno hl.n. - Křenovice hor.n.), S3 (Křižanov - Brno hl.n. - Židlochovice / Hustopeče u Brna), nasazeny elektrické jednotky Moravia pořízené Jihomoravským krajem s využitím finančních prostředků z Operačního programu Doprava Evropské unie. V současné době je možné se s jednotkami setkat na vybraných výkonech na lince S3, kde jsou ve zkušebním provozu.

Po nasazení jednotek Moravia skončí na linkách S2 a S3 pravidelné výkony lokomotiv 242 (Plecháč), 263 (Princezna) a 362 (Eso) a dále vozů Bdmtee a B (vč. příbuzných řad), řídících vozů Bfhpvee295 (Sysel), motorových jednotek 814.2 (Regionova) a 842 (Kvatro) a také elektrických jednotek 640 a 650 RegioPanter.

Změny na jednotlivých linkách ČD v Jihomoravském kraji

Na základě požadavku objednatelů dopravy a v souvislosti s výlukovou činností Správy železnic dochází od 11. prosince 2022 k následujícím změnám:

Trať 240 Brno - Zastávka u Brna (- Náměšť n. O.), linka S4

V jízdním řádu 2022/2023 bude provoz na této trati bez podstatných změn oproti současnému grafikonu. Výluka, během níž má být modernizován a elektrifikován úsek Střelice - Zastávka u Brna, se dle informací od Správy železnic uskuteční až v roce 2024.

Trať 241 Znojmo - Moravské Budějovice (- Okříšky), linka S81

U některých vlaků na této trati budou upravena datumová omezení v úseku mezi Moravskými Budějovicemi a Znojmem. Časové polohy a datová omezení většiny vlaků se však nemění. O víkendech budou na většině vlaků na této trati pravidelně nasazovány místo motorové jednotky řady 814 Regionova modernější motorové vozy řady 841 RegioSpider.

Trať 244 Brno hl.n. - Moravské Bránice - Ivančice / Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, linka S41

V pracovní dny pojede nový vlak (Os 4480) Rakšice 6:12 - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov 6:44. V opačném směru bude stávající vlak Sp 1745 Bohutice 7:37 - Brno hl.n. 8:24 začínat svou jízdu v Hrušovanech nad Jevišovkou-Šanově, s odjezdem v 7:13.

Trať 246 Břeclav - Znojmo, linka S8

Provoz na trati bude bez podstatných změn. V turistické sezóně od konce března do konce října bude o sobotách zaveden nový pár vlaků Břeclav 10:20 - Mikulov na Moravě 10:42 (Os 4550) / Mikulov na Moravě 10:50 - Břeclav 11:11 (Os 4551).

Trať 248 Znojmo - státní hranice - Retz - Wien, linka S82

Provoz na trati bude bez podstatných změn.

Trať 250 Žďár nad Sázavou - Tišnov, linka S3

Rozsah dopravy jako takový bude na této trati bez podstatných změn. V průběhu první poloviny roku ale dojde k rozlomení stávajícího vozebního ramene Hustopeče u Brna - Brno - Žďár nad Sázavou v Křižanově, a to v souvislosti s nasazením krajských jednotek Moravia, které budou provozovány pouze po Křižanov. Vlaky v úseku Křižanov - Žďár nad Sázavou budou zajišťovat elektrické jednotky řady 650 RegioPanter Českých drah.

V souvislosti s návratem expresních vlaků na trať přes Českou Třebovou dojde od 1. července k drobným úpravám jízdních řádů regionálních vlaků (osobní vlaky nebudou předjížděny).

251 Tišnov - Brno - Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna - Židlochovice, linka S3

V nepracovní dny bude zkrácen interval mezi vlaky z 60 na 30 minut i mezi Tišnovem a Kuřimí. Ve výsledku tak budou během víkendů jezdit vlaky každých 30 minut v úseku Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna.

Během první poloviny roku 2023 budou na všechny vlaky linky S3 nasazeny jednotky Moravia Jihomoravského kraje. Tabulky jízdního řádu tratě 251 jsou rozděleny na období do 30. června a od 1. července. Je to dáno změnami některých tras regionálních vlaků vlivem návratu expresů na trať přes Českou Třebovou a plánovaným nasazením jednotek Moravia, které v některých případech přinesou drobná zrychlení.

Trať 252 (Brno -) Šakvice - Břeclav - Kúty / Wien

- úsek Šakvice - Břeclav, linka S51
Rozsah dopravy v tomto úseku tratě zůstává beze změny.

Stávající vlak Břeclav 20:34 - Šakvice 20:56 bude zrušen a nově pojede vlak z Břeclavi do Šakvic již v 19:34 (Os 24682). Vlak s odjezdem v 7:34 z Břeclavi do Šakvic bude nově zastavovat v Rakvicích a Zaječí. Vlak s odjezdem v 14:08 ze Šakvic do Břeclavi bude nově zastavovat v Zaječí a Rakvicích.

Na vlacích linky S51 je již od 21. listopadu 2022 nasazována dvouvozová jednotka Moravia, která zde nahradila motorový vůz 842. S novým jízdním řádem tak dochází ke zkrácení jízdních dob o cca 2 minuty.

- úsek Břeclav - Kúty
V úseku Lanžhot - Kúty pokračuje výluka traťové koleje. V tomto úseku jsou zajištěny pouze vlaky dálkové dopravy. Dopravní obslužnost obce Lanžhot je zajištěna autobusovou linkou IDS JMK 572.

- úsek Břeclav - Wien
Provoz regionálních vlaků v tomto úseku je bez podstatných změn.

Trať 255 Zaječí - Hodonín, linka S52

Provoz na této trati je bez podstatných změn.

Trať 256 Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou, linka S31

Provoz na této trati je bez podstatných změn.

Trať 260 Letovice - Brno - Křenovice horní nádraží, linka S2

Během první poloviny roku 2023 budou na všechny vlaky linky S2 nasazeny jednotky Moravia pořízené Jihomoravským krajem. Tabulky jízdního řádu jsou rozděleny na období do 30. června a od 1. července. Podobně jako v případě tratě 251 je to dáno změnami některých tras regionálních vlaků vlivem návratu expresů na trať přes Českou Třebovou a plánovaným nasazením jednotek Moravia, které v některých případech přinesou drobná zrychlení.

- úsek Letovice - Brno

Se začátkem jízdního řádu 2022/2023 bude obnovena železniční doprava mezi Brnem a Blanskem. Rozsah dopravy v pracovní dny bude podobný, jako v době před výlukou - v ranní a odpolední špičce bude interval 15 minut, dopoledne 30 minut, ve večerních hodinách 60 minut. Novinkou je, že 15minutový interval mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí bude kromě několika výjimek platit také během zimních a letních prázdnin. K podstatnému navýšení rozsahu dopravy dojde v nepracovní dny, neboť mezi Brnem a Rájcem-Jestřebí budou jezdit vlaky nově v 30minutovém intervalu (před výlukou byl víkendový interval 60 minut).

Spěšné vlaky Česká Třebová - Brno hl.n. budou od 1. července 2023 zajištěné s přestupem v Letovicích. V úseku Letovice - Brno hl.n. bude vždy nasazena jednotka Moravia.

- úsek Brno - Křenovice horní n.

I v této větvi linky S2 dochází k navýšení rozsahu dopravy. V pracovní dny od 1. dubna (po nasazení jednotek Moravia) bude zkrácen dopolední interval na úseku Brno hl.n. - Brno-Chrlice z 60 na 30 minut. Během víkendů pak bude v úseku Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice zkrácen interval ze 120 na 60 minut.

Nynější vlak z Vyškova na Moravě ve 4:36 do Brna bude výchozí z Křenovic (tj. nepojede na úseku Vyškov na Moravě - Křenovice hor.n.). Obdobně vlak z Brna hl.n. ve 22:46 do Vyškova na Moravě bude ukončen v Křenovicích, přičemž souprava bude využita pro nový vlak Křenovice hor.n. (23:28) - Brno hl.n. (23:55).

Trať 262 Skalice nad Svitavou - Boskovice - Velké Opatovice, linka S21

Na trati dochází k drobné redukci dopravy. Od nového jízdního řádu už nebude do Boskovic zajíždět víkendový noční vlak z Brna, který bude ukončen ve Skalici nad Svitavou.

Trať 300 Vyškov na Moravě - Nezamyslice, linka S71

Všechny spoje relace Vyškov na Moravě - Nezamyslice - Přerov - Olomouc hl.n. budou vedeny vlaky v elektrické trakci.

Trať 330 Břeclav - Hodonín - Moravský Písek, linka S9

Rozsah dopravy i časové polohy bez podstatných změn. Na většinu osobních vlaků vedených v relaci Břeclav - Hodonín je již od 21. listopadu 2022 nasazena dvouvozová jednotka Moravia, která zde nahradila motorový vůz 842 a s novým jízdním řádem tak dochází ke zkrácení jízdních dob o 2, resp. 3 minuty.

Trať 340 Brno - Veselí nad Moravou, linky S6 a R56

Od 1. září 2022 jezdí v pracovní dny nový pár vlaků mezi Brnem a Šlapanicemi, a to z Brna hl.n. v 6:48 a ze Šlapanic v 7:29 (Brno hl.n. příj. 7:49). Od nového jízdního řádu přibude v pracovní dny druhý pár, a to Brno-Židenice 7:56 - Šlapanice 8:09 (Os 4187) a Šlapanice 8:30 - Brno hl.n. 8:53 (Os 4188). O sobotách a nedělích nově vzniká ve Veselí nad Moravou přípoj mezi vlakem ze směru Kyjov (Os 4105, Brno hl.n. 5:17, Kyjov 6:32, Veselí nad M. 6:58) a rychlíkem R 892 Slovácký expres do Prahy (odjezd z Veselí nad M. v 7:00).

Trať 342 Moravský Písek - Bzenec, linka S61

Provoz na této trati bude bez podstatných změn.

Trať 343 Hodonín - Veselí nad M. - Vrbovce, linka S91

Mírně se navyšuje rozsah dopravy mezi ČR a Slovenskem. Vlak s odjezdem z Vrbovců v 6:31 ve směru Veselí nad Moravou (příj. 6:56) a Hodonín (příj. 7:37) pojede nově i o sobotách a nedělích (Os 2704). Ve Vrbovcích bude přípoj vlakem ZSSK od Myjavy. Jinak bez podstatných změn.


Zdroj: České dráhy
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Zprávy

MŽP: Pro sídlo správy chráněné krajinné oblasti Soutok zvítězila nabídka města Lanžhot

V souvislosti s připravovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti Soutok se vybírá místo, kde by měla sídlit její správa. Vhodné umístění pro úřad se hledalo několik měsíců. Nabídky vhodných objektů zaslala města Břeclav a Lanžhot. Po jejich ...

Lesníci, vědci i zástupci ministerstev, ochrany přírody a obcí se shodli na vyváženém způsobu hospodaření ve Ždánickém lese a Chřibech

Odborný seminář o udržitelném lesnickém managementu ve Ždánickém lese a Chřibech uspořádaly 14. května v Hradci Králové Lesy České republiky pod zášti ...

VZP: Dobrou zprávou z oblasti prevence je rostoucí účast na screeningových programech

Klíčovou roli v úspěšnosti léčby onkologických onemocnění hraje včasný záchyt nemoci. Dobrou zprávou proto je rostoucí počet návštěvníků u všech třech ...

Zdravotní sestry slaví svůj den. Ve fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně jich je téměř 1200

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zve na již tradiční Májový koncert (nejen) pro zdravotníky FNUSA, který i letos pořádá při příležitosti Mezinárod ...

Magistrát města Brna a Česká pošta otevřeli první třípřepážkovou poštu Partner

V pondělí 6. května byla v Brně v Orlí ulici slavnostně otevřena první třípřepážková pošta Partner v České republice. Provozovat ji bude Magistrát měs ...

Pátek 24.5.2024
Jihomoravský kraj
Další regiony »


Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes